ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ / CONVENTION: FESTIVAL MANAGEMENT

Τάσεις, Εξελίξεις & Προκλήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Βύρωνας, 16-17 Ιουνίου 2010
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βύρωνα
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βύρωνα
Τηλέφωνο: 2107609340 , 2107609359, 6947551969
E-mail:
info@culturedb.gr
Url:
http://www.culturedb.gr/df.php

Tendencies, Evolution and Challenges for Local Governments

Byron, June 16-17, 2010
Municipality of Byron Cultural Center
Communication, Media and Culture Department - Panteion University

CONTACT DETAILS
Municipality of Byron Cultural Center
Telephone: 0030 2107609340 , 2107609359, 6947551969
E-mail: info@culturedb.gr
Url: http://www.culturedb.gr/df_en.phpΠέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Welcome by Nikos Hardalias, Mayor of the Municipality of Byronas

Dear friends,The involvement of local governments in the field of festival management and other cultural activities is becoming more intense every year. In some cases, certain events even end up becoming synonymous with the area they take place in and contributing to the formation of the region’s identity, as is the case with the municipality of Byronas and its festival ”In the Shadow of the Rocks“.

It is true that getting involved with a cultural product constitutes a constant challenge for the local government, since it not only has to stay up-to-date about the latest tendencies, but also to manage and create new developments, so as not to be elbowed out by the private sector. For this reason, we consider the proposition of the Panteion University to co-organize the convention ”Festival Management: Tendencies, evolution and challenges for local governments“ highly topical and interesting, because it constitutes a perfect opportunity for exchanging views between academic teachers and representatives of local governments.

We are extremely proud to take part in this very important effort, which aims at highlighting the role of local governments in the production of cultural activity. An activity which is our top priority, because for us in the municipality of Byronas, culture constitutes a public good and concerns us all. This is why we have chosen to invest in this specific direction, offering, among other things, a great number of cultural events to our citizens.


Without a doubt, the art festival “In the Shadow of the Rocks”, our experience of which we intend to share in the framework of the convention, has become the trademark of the Municipality of Byronas cultural identity.


At the same time, we have invested in numerous other art events, such as the “Small Stage” and the ”Children’s Festival“, both of which are preparing to celebrate their 25th birthday this year, as well as the ”Cultural Evenings“ and ”Cultural Neighborhoods“ and of course the ”Festival of the Immigrant Communities“ which is our answer to the multiculturalism that characterizes modern societies.


The moving power behind this effort is our Municipality’s cultural centre and its employees, who are open to suggestions and fresh ideas, while we attribute significant importance to the co-operation with the cultural organizations of our town and other areas, the private sector and to the citizens that help us to constantly improve ourselves.

We are certain that the convention ”Festival Management: Tendencies, evolution and challenges for Local Governments“ will contribute, through the promotion of knowledge and the consideration of the ”best practice“, to the further improvement of the cultural product provided by local governments, while highlighting, at the same time, its important role in the field of cultural production and promotion.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου