ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ / CONVENTION: FESTIVAL MANAGEMENT

Τάσεις, Εξελίξεις & Προκλήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Βύρωνας, 16-17 Ιουνίου 2010
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βύρωνα
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βύρωνα
Τηλέφωνο: 2107609340 , 2107609359, 6947551969
E-mail:
info@culturedb.gr
Url:
http://www.culturedb.gr/df.php

Tendencies, Evolution and Challenges for Local Governments

Byron, June 16-17, 2010
Municipality of Byron Cultural Center
Communication, Media and Culture Department - Panteion University

CONTACT DETAILS
Municipality of Byron Cultural Center
Telephone: 0030 2107609340 , 2107609359, 6947551969
E-mail: info@culturedb.gr
Url: http://www.culturedb.gr/df_en.phpΔευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

ΣΚΟΠΟΙ

  • Η ανάδειξη των δυνατοτήτων που παρέχονται στην τοπική αυτοδιοίκηση στον τομέα του πολιτισμού από τη διοργάνωση φεστιβάλ
  • Η παρουσίαση καλών πρακτικών και τεχνικών διοργάνωσης φεστιβάλ από την τοπική αυτοδιοίκηση
  • Η παρουσίαση των προκλήσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση στον τομέα της διοργάνωσης φεστιβάλ
  • Η καταγραφή των σύγχρονων τάσεων στο πεδίο των φεστιβάλ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου