ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ / CONVENTION: FESTIVAL MANAGEMENT

Τάσεις, Εξελίξεις & Προκλήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Βύρωνας, 16-17 Ιουνίου 2010
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βύρωνα
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βύρωνα
Τηλέφωνο: 2107609340 , 2107609359, 6947551969
E-mail:
info@culturedb.gr
Url:
http://www.culturedb.gr/df.php

Tendencies, Evolution and Challenges for Local Governments

Byron, June 16-17, 2010
Municipality of Byron Cultural Center
Communication, Media and Culture Department - Panteion University

CONTACT DETAILS
Municipality of Byron Cultural Center
Telephone: 0030 2107609340 , 2107609359, 6947551969
E-mail: info@culturedb.gr
Url: http://www.culturedb.gr/df_en.phpΔευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τετάρτη 17 Ιουνίου

9:00 – 10:00 : Εγγραφές
10:00 – 10:30 : Χαιρετισμοί – Παρουσίαση Θεματικής και Προγράμματος Συνεδρίου
Roger Tropeano, Chairman of Les Rencontres, Association of European Cities and Regions of Culture
Βασίλης Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού ΤΕΔΚΝΑ
Δημήτρης Ποταμιάνος, Πρόεδρος Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου
Νίκος Χαρδαλιάς, Δήμαρχος Βύρωνα

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΔΚΝΑ

Σε μια καθαρά μεταβατική περίοδο για την τοπική αυτοδιοίκηση και με φόντο τις έντονες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα μας, η πληροφόρηση και η γνώση θα μας υποδείξουν τους δρόμους που πρέπει να διαβούμε για ένα καλύτερο αύριο.

Το Συνέδριο «Διοργάνωση Φεστιβάλ: Τάσεις, Εξελίξεις και Προκλήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» που διοργανώνει το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βύρωνα, αποτελεί πράγματι μια πρότυπη δράση μεταφοράς τεχνογνωσίας στους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε μια εποχή δε επανασχεδιασμού της αρχιτεκτονικής της και αναμόρφωση του ρόλου της, ο ακαδημαϊκός προβληματισμός για τα σύγχρονα ζητήματα πολιτιστικής πολιτικής και της περιφερειακής ανάπτυξης, με αφορμή τα φεστιβάλ που διοργανώνονται ανά την επικράτεια, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο πολιτιστικός τομέας, εξάλλου, μπορεί αναντίρρητα να λειτουργήσει ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας και να προσφέρει πολύτιμες ευκαιρίες στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύουμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες όχι μόνο χρίζουν της στήριξής μας, αλλά πρέπει να καθιερωθούν ως θεσμοί για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Βασίλης Γιαννακόπουλος

Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού ΤΕΔΚΝΑ

Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

SCIENTIFIC COMMITTEE

President


Dimitris Potamianos, Professor – President, Department of Communication, Media & Culture – Panteion University

Call for Expression of Interest for Presentation Speakers

Those interested in participating in the convention as speakers are invited to submit a summary of their proposed presentation, the extent of which should not exceed 200 words. The summaries must be sent attention to the Scientific Committee not later than April 15th 2010. The final text of each speech should not exceed 3000 words and the duration of its oral presentation should not exceed 20 minutes. The complete presentation must be submitted by May 15th 2010 and the accompanying material by June 10th 2010. The presentations will be assessed based on their sufficiency and relevance with the convention’s topics.

Organizing Committee

President


Betty Tsakarestou, Assistant Professor, Department of Communication, Media & Culture– Panteion University

Welcome by Dimitris Potamianos, President of the Department of Communication, Media and Culture, Panteion University

People, no matter their cultural background and age, recognize the need to dedicate time and space to collective creation and celebration. Festivals have for a long time constituted a vehicle of expression of the close relation between identity and region. Indeed, during the last 15 years the number of art festivals in the cities of Europe and other continents has increased significantly.