ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ / CONVENTION: FESTIVAL MANAGEMENT

Τάσεις, Εξελίξεις & Προκλήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Βύρωνας, 16-17 Ιουνίου 2010
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βύρωνα
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βύρωνα
Τηλέφωνο: 2107609340 , 2107609359, 6947551969
E-mail:
info@culturedb.gr
Url:
http://www.culturedb.gr/df.php

Tendencies, Evolution and Challenges for Local Governments

Byron, June 16-17, 2010
Municipality of Byron Cultural Center
Communication, Media and Culture Department - Panteion University

CONTACT DETAILS
Municipality of Byron Cultural Center
Telephone: 0030 2107609340 , 2107609359, 6947551969
E-mail: info@culturedb.gr
Url: http://www.culturedb.gr/df_en.phpΔευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τετάρτη 17 Ιουνίου

9:00 – 10:00 : Εγγραφές
10:00 – 10:30 : Χαιρετισμοί – Παρουσίαση Θεματικής και Προγράμματος Συνεδρίου
Roger Tropeano, Chairman of Les Rencontres, Association of European Cities and Regions of Culture
Βασίλης Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού ΤΕΔΚΝΑ
Δημήτρης Ποταμιάνος, Πρόεδρος Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου
Νίκος Χαρδαλιάς, Δήμαρχος Βύρωνα

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΔΚΝΑ

Σε μια καθαρά μεταβατική περίοδο για την τοπική αυτοδιοίκηση και με φόντο τις έντονες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα μας, η πληροφόρηση και η γνώση θα μας υποδείξουν τους δρόμους που πρέπει να διαβούμε για ένα καλύτερο αύριο.

Το Συνέδριο «Διοργάνωση Φεστιβάλ: Τάσεις, Εξελίξεις και Προκλήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» που διοργανώνει το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βύρωνα, αποτελεί πράγματι μια πρότυπη δράση μεταφοράς τεχνογνωσίας στους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε μια εποχή δε επανασχεδιασμού της αρχιτεκτονικής της και αναμόρφωση του ρόλου της, ο ακαδημαϊκός προβληματισμός για τα σύγχρονα ζητήματα πολιτιστικής πολιτικής και της περιφερειακής ανάπτυξης, με αφορμή τα φεστιβάλ που διοργανώνονται ανά την επικράτεια, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο πολιτιστικός τομέας, εξάλλου, μπορεί αναντίρρητα να λειτουργήσει ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας και να προσφέρει πολύτιμες ευκαιρίες στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύουμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες όχι μόνο χρίζουν της στήριξής μας, αλλά πρέπει να καθιερωθούν ως θεσμοί για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Βασίλης Γιαννακόπουλος

Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού ΤΕΔΚΝΑ

Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

SCIENTIFIC COMMITTEE

President


Dimitris Potamianos, Professor – President, Department of Communication, Media & Culture – Panteion University

Call for Expression of Interest for Presentation Speakers

Those interested in participating in the convention as speakers are invited to submit a summary of their proposed presentation, the extent of which should not exceed 200 words. The summaries must be sent attention to the Scientific Committee not later than April 15th 2010. The final text of each speech should not exceed 3000 words and the duration of its oral presentation should not exceed 20 minutes. The complete presentation must be submitted by May 15th 2010 and the accompanying material by June 10th 2010. The presentations will be assessed based on their sufficiency and relevance with the convention’s topics.

Organizing Committee

President


Betty Tsakarestou, Assistant Professor, Department of Communication, Media & Culture– Panteion University

Welcome by Dimitris Potamianos, President of the Department of Communication, Media and Culture, Panteion University

People, no matter their cultural background and age, recognize the need to dedicate time and space to collective creation and celebration. Festivals have for a long time constituted a vehicle of expression of the close relation between identity and region. Indeed, during the last 15 years the number of art festivals in the cities of Europe and other continents has increased significantly.

Welcome by Nikos Hardalias, Mayor of the Municipality of Byronas

Dear friends,The involvement of local governments in the field of festival management and other cultural activities is becoming more intense every year. In some cases, certain events even end up becoming synonymous with the area they take place in and contributing to the formation of the region’s identity, as is the case with the municipality of Byronas and its festival ”In the Shadow of the Rocks“.

Indicative Thematic Areas

• Planning of new theme festivals.

• New and alternative spaces for hosting and promoting festivals.

• Alternative creation in the framework of festivals.

Aims

1. Highlighting of the possibilities offered to local governments in the festival management sector.

2. Presentation of good practices and techniques for festival management by local governments.

3. Presentation of the challenges posed to local governments in the festival management sector.

4. Recording modern tendencies in the field of festivals.

Description

Festivals as cohesive groups of interrelated art events, aiming at conveying the sense of the extraordinary into the current flow of cultural mass production, complete social calendars and the cultural agenda with a wide variety of events.

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ


Οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως κουλτούρας και εποχής, αναγνωρίζουν την ανάγκη να αφιερώσουν χρόνο και χώρο για συλλογική δημιουργία και εορτασμό. Τα φεστιβάλ έχουν επί μακρόν αποτελέσει όχημα έκφρασης της στενής σχέσης μεταξύ ταυτότητας και περιοχής. Τα τελευταία περίπου 15 χρόνια, έχει σημειωθεί μάλιστα σημαντική αύξηση των πολιτιστικών φεστιβάλ στις πόλεις της Ευρώπης και των άλλων ηπείρων.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑ


Αγαπητοί φίλοι,
Η εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο χώρο της διοργάνωσης φεστιβάλ και λοιπών πολιτιστικών δραστηριοτήτων γίνεται κάθε χρόνο και πιο έντονη. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, ορισμένες από αυτές τις εκδηλώσεις φτάνουν να γίνουν συνώνυμες της περιοχής στην οποία πραγματοποιούνται και να αποτελούν συνδιαμορφωτές της ταυτότητας της περιοχής, όπως συμβαίνει και με το Δήμο Βύρωνα και το φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠρόεδροςΔημήτρης Ποταμιάνος, Πρόεδρος – Καθηγητής Τμ. Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

Μπέττυ Τσακαρέστου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  • Ο Σχεδιασμός Νέων Θεματικών Φεστιβάλ
  • Νέοι και Εναλλακτικοί Χώροι Φιλοξενίας και Ανάδειξης Φεστιβάλ
  • Εναλλακτική Δημιουργία στο Πλαίσιο των Φεστιβάλ
  • Η Αναζωογόνηση της Πόλης μέσω των Φεστιβάλ

ΣΚΟΠΟΙ

  • Η ανάδειξη των δυνατοτήτων που παρέχονται στην τοπική αυτοδιοίκηση στον τομέα του πολιτισμού από τη διοργάνωση φεστιβάλ
  • Η παρουσίαση καλών πρακτικών και τεχνικών διοργάνωσης φεστιβάλ από την τοπική αυτοδιοίκηση
  • Η παρουσίαση των προκλήσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση στον τομέα της διοργάνωσης φεστιβάλ
  • Η καταγραφή των σύγχρονων τάσεων στο πεδίο των φεστιβάλ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα φεστιβάλ ως συνεκτικά σύνολα συσχετιζόμενων καλλιτεχνικών γεγονότων που επιδιώκουν να μεταφέρουν την αίσθηση του εξαιρετικού γεγονότος στην τρέχουσα ροή της πολιτιστικής υπερπαραγωγής, συμπληρώνουν τα κοινωνικά ημερολόγια και την πολιτιστική ατζέντα με μια τεράστια ποικιλία γεγονότων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝΌσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εισηγητές στο συνέδριο καλούνται να υποβάλουν περίληψη της εισήγησής τους, η έκταση της οποίας θα κυμαίνεται μεταξύ 200 και 300 λέξεων. Οι περιλήψεις αποστέλλονται υπ’ όψιν της Επιστημονικής Επιτροπής, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 15η Απριλίου 2010.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Τάσεις, Εξελίξεις & Προκλήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

ΣΥΝΕΔΡΙΟ : "ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ: ΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ"

Βύρωνας, 16-17 Ιουνίου 2010

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βύρωνα
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βύρωνα
Τηλέφωνο: 2107609340 , 2107609359, 6947551969
E-mail: info@culturedb.gr
Url: http://www.culturedb.gr/df.php