ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ / CONVENTION: FESTIVAL MANAGEMENT

Τάσεις, Εξελίξεις & Προκλήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Βύρωνας, 16-17 Ιουνίου 2010
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βύρωνα
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βύρωνα
Τηλέφωνο: 2107609340 , 2107609359, 6947551969
E-mail:
info@culturedb.gr
Url:
http://www.culturedb.gr/df.php

Tendencies, Evolution and Challenges for Local Governments

Byron, June 16-17, 2010
Municipality of Byron Cultural Center
Communication, Media and Culture Department - Panteion University

CONTACT DETAILS
Municipality of Byron Cultural Center
Telephone: 0030 2107609340 , 2107609359, 6947551969
E-mail: info@culturedb.gr
Url: http://www.culturedb.gr/df_en.phpΔευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝΌσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εισηγητές στο συνέδριο καλούνται να υποβάλουν περίληψη της εισήγησής τους, η έκταση της οποίας θα κυμαίνεται μεταξύ 200 και 300 λέξεων. Οι περιλήψεις αποστέλλονται υπ’ όψιν της Επιστημονικής Επιτροπής, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 15η Απριλίου 2010.

Το τελικό κείμενο των εισηγήσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 3.000 λέξεις και η χρονική διάρκεια της προφορικής παρουσίασής τους τα 20 λεπτά. Οι πλήρεις εισηγήσεις θα υποβάλλονται έως τη 15η Μαΐου 2010 και το υλικό των παρουσιάσεων έως τη 10η Ιουνίου 2010.


Οι εισηγήσεις θα αξιολογηθούν βάσει της πληρότητάς τους και της συνάφειάς τους με τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ


• 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ


• 15 ΜΑΪΟΥ 2010: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ


• 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ


Η έκταση των υποβαλλόμενων εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3.000 λέξεις. Τα κείμενα θα υποβληθούν με τα εξής χαρακτηριστικά:


• Κείμενα σε μορφή pdf


• Μορφοποίηση σε σελίδα μεγέθους A4


• Περιθώριο 2.5 εκατοστών από όλες τις πλευρές.


Πρώτη Σελίδα


• Τίτλος της εργασίας με κεφαλαία (Times New Roman 14 στιγμών, κεντρική στοίχιση)


• Μία κενή γραμμή


• Το όνομα του συγγραφέα (Times New Roman 14 στιγμών, κεντρική στοίχιση, έντονη γραφή)


• Μία κενή γραμμή


• Ο Φορέας τον οποίο εκπροσωπεί (Times New Roman 12 στιγμών, κεντρική στοίχιση, έντονη γραφή)


• Δύο κενές γραμμές


• Περίληψη (200 λέξεων,αριστερή στοίχιση, έντονη γραφή, γραμματοσειρά Times New Roman 14 στιγμών)


• Λέξεις – Κλειδιά (που αφορούν στο περιεχόμενο της εργασίας, αριστερή στοίχιση, πλάγια γραφή και γραμματοσειρά Times New Roman 12 στιγμών).


Κύριο Σώμα (συμπεριλαμβανομένων πινάκων, διαγραμμάτων και υποσημειώσεων)


• Πλήρης στοίχιση


• Μονό διάστιχο


• Γραμματοσειρά Times New Roman 12 στιγμών


• Επικεφαλίδες (αριστερή στοίχιση, έντονη γραφή, συνεχόμενη αρίθμηση, μία κενή γραμμή μετά και δύο πριν)


• Υποκεφαλίδα (αρίθμηση βάσει της κύριας επικεφαλίδας, αριστερή στοίχιση, πλάγια γραφή, μία κενή γραμμή πριν και μετά).


Βιβλιογραφία


• Οι παραπομπές γράφονται εντός του κειμένου σε παρένθεση και θα έχουν την εξής μορφή:


Παράθεμα: «Επώνυμο», «Έτος έκδοσης», «σελίδα»


Παράδειγμα: (Alvin, 1975, σ. 32)


Παράφραση: «Επώνυμο», «Έτος έκδοσης»


Παράδειγμα: (Alvin, 1975)


• Οι βιβιογραφικές αναφορές στο τέλος του κειμένου γράφονται ως εξής:


Άρθρο Περιοδικού: «Επώνυμο», «Αρχικό ονόματος», «Έτος έκδοσης», «Τίτλος άρθρου», «Τίτλος περιοδικού», «Τεύχος περιοδικού, «σελίδα από – έως»


Paivio, A., Jansen, B., & Becker, L.J. (1975). Comparisons through the mind’s eye. Cognition, 37 (2), 635-647.


Βιβλίο: «Επώνυμο», «Αρχικό ονόματος», «Έτος έκδοσης», «Τίτλος βιβλίου», «Σειρά έκδοσης», «Πόλη έκδοσης», «Επωνυμία εκδότη»


Strunk, W., Jnr & White, E.B. (1979). The elements of style (3rd ed.) New York: Macmillan.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου