ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ / CONVENTION: FESTIVAL MANAGEMENT

Τάσεις, Εξελίξεις & Προκλήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Βύρωνας, 16-17 Ιουνίου 2010
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βύρωνα
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βύρωνα
Τηλέφωνο: 2107609340 , 2107609359, 6947551969
E-mail:
info@culturedb.gr
Url:
http://www.culturedb.gr/df.php

Tendencies, Evolution and Challenges for Local Governments

Byron, June 16-17, 2010
Municipality of Byron Cultural Center
Communication, Media and Culture Department - Panteion University

CONTACT DETAILS
Municipality of Byron Cultural Center
Telephone: 0030 2107609340 , 2107609359, 6947551969
E-mail: info@culturedb.gr
Url: http://www.culturedb.gr/df_en.phpΔευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ


Οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως κουλτούρας και εποχής, αναγνωρίζουν την ανάγκη να αφιερώσουν χρόνο και χώρο για συλλογική δημιουργία και εορτασμό. Τα φεστιβάλ έχουν επί μακρόν αποτελέσει όχημα έκφρασης της στενής σχέσης μεταξύ ταυτότητας και περιοχής. Τα τελευταία περίπου 15 χρόνια, έχει σημειωθεί μάλιστα σημαντική αύξηση των πολιτιστικών φεστιβάλ στις πόλεις της Ευρώπης και των άλλων ηπείρων.Η ραγδαία αύξηση των φεστιβάλ, που παραπέμπει σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά σε όλες τις ηπείρους, έχει πολύπλευρη αιτιολογία και περιλαμβάνει τόσο παράγοντες προσφοράς (πολιτιστικός σχεδιασμός, τουριστική ανάπτυξη και διαφοροποίηση του προσανατολισμού των δήμων) όσο και ζήτησης (αναψυχή, πρότυπα τρόπου ζωής, κοινωνικές ανάγκες και επιθυμία για δημιουργικές και αυθεντικές εμπειρίες).Η μελέτη των φεστιβάλ βρίσκεται, επομένως, στο μεταίχμιο της πολιτιστικής παραγωγής και της έρευνας της πολιτιστικής πολιτικής σήμερα στην Ευρώπη. Tο σύνθετο αυτό πεδίο έρευνας προσεγγίζεται δε από διάφορες οπτικές γωνίες: την κοινωνιoλογική, την οικονομική, της συμμετοχής στην αναψυχή, της κοινωνικής ανάπτυξης, της τουριστικής βιομηχανίας και των κινήτρων παρακολούθησης.Παρότι, βέβαια, το ενδιαφέρον για τη διερεύνηση των πολιτιστικών φεστιβάλ αυξάνεται, καθώς το θεματικό πεδίο των γεγονότων (events) αναπτύσσεται και ωριμάζει, μέχρι σήμερα επικρατεί στενότητα ως προς το πλήθος ερευνών για τα πολιτιστικά φεστιβάλ εν γένει.Στη χώρα μας, οι ερευνητικές προσπάθειες είναι ακόμη πιο περιορισμένες. Παρά τη διάδοση των πολιτιστικών φεστιβάλ στην ελληνική επικράτεια, υπάρχει σημαντική έλλειψη σε σχετική βιβλιογραφία / αρθρογραφία, ενώ οι ελάχιστες υπάρχουσες αναφορές αναφέρονται σε παλαιότερες χρονικές περιόδους.Έτσι, προέκυψε η ιδέα για τη διοργάνωση ενός συνεδρίου μέσα από το οποίο θα αναδειχθούν στο προσκήνιο διάφορες πτυχές της διοργάνωσης των φεστιβάλ. Θεωρήσαμε ότι το συνέδριο αυτό, θα ήταν προτιμότερο να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ενός επιτυχημένου φεστιβάλ, ώστε να υπάρξει μια ανατρεπτική σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.Το φεστιβάλ του Βύρωνα, ένα από τα πλέον επιτυχημένα φεστιβάλ της χώρας, πιστεύουμε ότι συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά για να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη μελέτη περίπτωσης. Στη βάση αυτή οικοδομήθηκε η συνεργασία του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού, με το Δήμο Βύρωνα, έναν ιδιαίτερα ευέλικτο, δυναμικό και εξωστρεφή οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.Το Συνέδριο «Διοργάνωση Φεστιβάλ: τάσεις, εξελίξεις και προκλήσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση» ευελπιστούμε ότι θα συνεισφέρει στην προαγωγή τόσο της γνώσης όσο και στην αναμόρφωση των πρακτικών που εφαρμόζονται στο πεδίο των φεστιβάλ, ενώ ταυτόχρονα θα αποδείξει ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν και πρέπει να λειτουργούν ως οργανισμοί μάθησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου