ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ / CONVENTION: FESTIVAL MANAGEMENT

Τάσεις, Εξελίξεις & Προκλήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Βύρωνας, 16-17 Ιουνίου 2010
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βύρωνα
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βύρωνα
Τηλέφωνο: 2107609340 , 2107609359, 6947551969
E-mail:
info@culturedb.gr
Url:
http://www.culturedb.gr/df.php

Tendencies, Evolution and Challenges for Local Governments

Byron, June 16-17, 2010
Municipality of Byron Cultural Center
Communication, Media and Culture Department - Panteion University

CONTACT DETAILS
Municipality of Byron Cultural Center
Telephone: 0030 2107609340 , 2107609359, 6947551969
E-mail: info@culturedb.gr
Url: http://www.culturedb.gr/df_en.phpΠέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Call for Expression of Interest for Presentation Speakers

Those interested in participating in the convention as speakers are invited to submit a summary of their proposed presentation, the extent of which should not exceed 200 words. The summaries must be sent attention to the Scientific Committee not later than April 15th 2010. The final text of each speech should not exceed 3000 words and the duration of its oral presentation should not exceed 20 minutes. The complete presentation must be submitted by May 15th 2010 and the accompanying material by June 10th 2010. The presentations will be assessed based on their sufficiency and relevance with the convention’s topics.IMPORTANT DATES:

APRIL 15th: DEADLINE FOR SUBMITTING SUMMARIES

MAY15th: DEADLINE FOR SUBMITTING FINAL PRESENTATIONS

JUNE 10th: DEADLINE FOR SUBMITTING ACCOMPANYING PRESENTATION MATERIAL.

AUTHORING INSTRUCTIONS

The extent of the contributed papers should not exceed 3000 words. Submitted texts must have the following features:

- pdf form

- A4 page format

- 2.5 cm margin on both sides

FRONT PAGE

- Paper title in upper-case (14-point Times New Roman font, Align Center)

- One blank line

- Author’s name (14-point Times New Roman font, Bold, Align Center)

- One blank line

- Institution which they represent (12-point Times New Roman font, Bold, Align Center).

- Two blank lines

- Summary (200 words, 14-point Times New Roman font, Bold, Align Left)

- Key-words (relevant to the content of the paper, 12-point Times New Roman font, italic, Align Left).

MAIN TEXT (including tables, diagrams and footnotes)

- Align Left and Right

- Line space 1

- 12-point Times New Roman font

- Headings (Align left, Bold, continuous numbering, one blank line after and two before each heading).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου